Edwin Brinksma, VACO

VACO: campagne Bandenwisselweken vergroot bewustzijn

De campagne rond de Bandenwisselweken van branchevereniging VACO is een groot succes. Dat zegt Edwin Brinksma, branchemanager van VACO, desgevraagd. “Wanneer de campagne van start gaat, zien onze leden vaak direct al effect. De campagne zorgt voor een goede kattenbel richting de automobilist om een afspraak te maken voor een bandenwissel.” 

Dit jaar gingen de Bandenwisselweken wel wat later van start dan normaal. Brinksma: “Normaal gesproken hanteren wij de overgang van de winter- naar zomertijd als startpunt van de campagne. Dit jaar hebben we besloten de campagne wat uit te stellen, omdat het eind maart nog erg koud was en er ook nog sneeuw viel. Bij hoge uitzondering hebben we toen besloten de start van de campagne op te schuiven.”

Bandenspecialist

Dit was ook te merken bij de aangesloten bandenspecialisten. “De automobilist heeft zich dit jaar later gemeld bij de leden om een afspraak te maken voor een bandenwissel. Toch kunnen we zeggen dat de meeste bandenspecialisten inmiddels in de afrondende fase zitten voor de wissels”, legt Brinksma.

Er is daarbij nog wel een probleem dat aandacht behoeft. “Er zijn ondanks de campagne nog altijd mensen die rond blijven rijden met winterbanden. Waarom zij dit doen is niet duidelijk, maar er zijn wel verklaringen voor te vinden”, stelt de branchemanager.

Drempel

Zo is het maken van een afspraak voor veel mensen toch een drempel. Brinksma: “Als mensen bij het maken van een afspraak geconfronteerd worden met een wachttijd, kunnen ze denken: laat nog maar even zitten. In sommige gevallen zorgt uitstel echter voor afstel en dus blijven mensen doorrijden. De moeite van het inplannen is vaak de voornaamste reden om door te blijven rijden met de winterbanden.”

“Wat ook een rol kan spelen is het huidige economische klimaat. De meeste mensen beschikken wel over zomer- en winterbanden, maar als mensen weten dat zij gladde zomerbanden hebben, dan betekent een bandenwissel ook een investering in nieuwe zomerbanden. En sommige mensen kunnen een dergelijke investering momenteel niet doen”, aldus Brinksma.

Campagne

Hoewel er dus mensen zijn die blijven doorrijden met hun winterbanden, heeft de campagne wel degelijk effect. Brinksma: “We ervaren dat zowel automobilisten als leden de campagne als prettig ervaren. Met de campagne wordt een reminder gegeven om de banden te laten wisselen.”

De radiocampagne wordt al vijf jaar ingezet. We hebben bewust gekozen voor een radiocampagne, omdat het medium radio gericht in te zetten valt. We proberen mensen vooral tijdens de ochtend- en avondspits te bereiken, omdat dan veel mensen in de auto zitten en naar de radio luisteren”, zegt de branchemanager.

Evaluatie

Dit jaar is gekozen voor een radiocampagne met autosportjournalist Allard Kalff. Brinksma: “Allard Kalff heeft de commercial ingesproken. Met Kalff valt de link te leggen naar de Formule 1, waar ook de nodige bandenwissels worden gehouden. Bij de Bandenwisselweken is het zaak mensen te wijzen op het maken van een pitstop bij de bandenspecialist.”

Hoewel VACO erg tevreden is over het verloop van de campagne, zal de campagne uiteraard wel geëvalueerd worden. Brinksma: “We zijn continu op zoek naar verbeterpunten. Met de evaluatie zal vooral gekeken worden naar hoe we het bereik verder kunnen vergroten. Deze zomer zullen we met leden gaan kijken hoe we dit kunnen realiseren.”

Bandenfabrikant

De resultaten van de evaluatie kunnen dan meegenomen worden in de volgende Bandenwisselweken, die gehouden worden op het wisselmoment van zomerband naar winterband. Brinksma: “Bij die Bandenwisselweken zal de nadruk nog meer komen te liggen op de bandenwissel, omwille van de verkeersveiligheid die dan nog meer een rol speelt.”

“We zijn nu zo’n vijf jaar intensief bezig met het voeren van campagne, maar we merken wel dat we het bewustzijn hebben kunnen vergroten. Voorheen werd gezegd dat winterbanden een marketingtool waren voor bandenfabrikanten, maar tegenwoordig rijdt toch één op de drie automobilisten in Nederland met winterbanden”, aldus Brinksma.

Uniek

Volgens de branchemanager is het uniek te noemen dat zoveel mensen met winterbanden rondrijden, zonder dat hiervoor wet- of regelgeving is ingericht. “Als je kijkt naar landen als Groot-Brittannië, waar ook geen wet- en regelgeving voor winterbanden geldt, dan valt op dat daar slechts door enkele procenten met winterbanden wordt gereden.”

“In Nederland rijdt dus één op de drie automobilisten met winterbanden. Wij danken dit toch aan de intensieve campagne die wordt gevoerd, waardoor het bandenbewustzijn is vergroot. Door de campagne is er meer aandacht gekomen voor de winterband”, stelt Brinksma.

Jubileum

Is de VACO nu druk bezig met de Bandenwisselweken en de afrondende fase hiervan, voor het komende halfjaar staat er nog genoeg op de agenda voor de brancheorganisatie. Brinksma: “De komende maanden zal er veel nieuws verspreid worden door VACO. Zo bestaat onze vereniging 75 jaar en daarom zal er volgende maand een speciaal jubileumboek met foto’s uit het verleden worden gepresenteerd.”

Daarnaast zullen we de resultaten van diverse onderzoeken gaan presenteren. Er komt een vervolg op het Rolling Wheel onderzoek van vorig jaar. Dit onderzoek is een veldonderzoek naar de staat van de banden van personenwagens. Daarnaast zullen de resultaten van een onderzoek onder het consumentenpanel van 2.000 automobilisten bekend worden. De komende tijd zal de branche dus genoeg van VACO horen”, legt Brinksma uit.

José van der Wegen


Auteur: Jose van der Wegen

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.