Profile Police controleert met een glimlach

Profile Tyrecenter zet ‘Profile Police’ in voor bandencheck

Aantrekkelijke dames in een politiepakje maar met een uiterst serieuze boodschap. Profile Tyrecenter is gestart met de Nationale Bandencheck waarbij op locatie honderden banden worden gecontroleerd. Het bandenrapport wordt vervolgens meteen aan de eigenaar overhandigd.

Profil Tyrecenter is onlangs gestart met de Nationale Bandencheck. In Bodegraven en Schiedam zijn door een team van deskundige bandenspecialisten de banden van honderden auto’s gecontroleerd. De uitkomsten hiervan kwamen overeen met het eerder gehouden VACO-onderzoek, waaruit bleek dat een onverantwoord hoog percentage van de Nederlandse bestuurders met onveilige banden rijdt.

Slijtage

Bij de eerste controle bleek 1 op de 4 auto’s bandenschade te hebben. Bij meer dan 10% procent van de auto’s vertoonde minimaal één autoband een onregelmatige slijtage. Het meest verontrustend is dat één op de twintig auto’s onvoldoende bandenprofiel bleek te hebben. Indien dit percentage landelijk wordt doorgetrokken, impliceert dit dat in Nederland 400.000 auto’s rondrijden met banden die een verhoogd gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.>

Schrikbarend was ook de controle van de bandenspanning: bij meer dan 60% van de gecontroleerde auto’s was er sprake van te lage bandenspanning. Dit zorgt voor onnodige extra bandenslijtage en toename van het brandstofverbruik.

Bewustzijn vergroten

Ook bij Profile Tyrecenter is het opgevallen dat steeds meer automobilisten het tijdig vervangen van banden uitstellen. “Natuurlijk heeft dit te maken met de crisis maar het is een volstrekt verkeerde vorm van bezuinigen. Zelfs een heel gevaarlijke,” aldus Ruben Arcos Schuurs, Directeur Retail Commercie van Profile Tyrecenter.

Hij uit verder zijn zorgen: “De resultaten tonen eens te meer aan dat veel bestuurders zich niet bewust zijn van de gevaren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor medeweggebruikers.”

‘Profile Police’

Schuurs.”Het is helaas onmogelijk om iedere auto te controleren maar wij hopen wel dat de Nationale Bandencheck zal helpen dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij een grote groep automobilisten. Om de attentiewaarde te vergroten wordt het serieuze team bandencontroleurs ondersteund door aantrekkelijke, doch strenge, Profile Police dames.”

“In ieder geval dames waar, zeker mannelijke, bestuurders graag wat van aannemen. De acties worden ter plaatse uitgevoerd, maar door de inzet van Social Media hopen wij een veel grotere groep te bereiken. De eerste resultaten zijn bemoedigend.”

Meer informatie op www.nationalebandencheck.nl.
nationalebandencheck_5

Auteur: Fred Kramer

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.