russische paardenbloem

Autobanden uit natuurrubber van Russische paardenbloem

Het EU project Drive4EU is deze maand gestart. Dat is een demonstratieproject dat gericht is op de ontwikkeling van de productieketen van natuurrubber en inuline uit Russische paardenbloem, onder meer om autobanden te produceren. Het project wordt gecoördineerd door Wageningen UR. Het projectdoel is om een nieuwe Europese keten op te zetten voor de productie en verwerking van natuurrubber. Daarmee kan de EU minder afhankelijk worden van de import van natuurrubber en tegelijk inspelen op het mondiaal dreigende tekort aan rubber.

De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar natuurrubber de komende tijd aanzienlijk zal toenemen. Op dit moment is de Europese Unie volledig afhankelijk van de invoer van natuurrubber.

Natuurrubber

Natuurrubber is een duurzaam materiaal dat gebruikt wordt in meer dan 40.000 producten, voor onder andere de bouw (lijmen, kitten), geneeskunde (handschoenen, slangen) en transport (matten, banden). Vanwege de hoge kwaliteit van natuurrubber kan het in veel producten niet volledig vervangen worden door synthetische rubber.

Natuurrubber wordt nu nog alleen geoogst uit de rubberboom (Hevea brasiliensis). Zuidoost-Azië teelt zo’n 90% van de rubberbomen in de wereld. In een eerder onderzoekproject, EU-PEARLS, werd de potentie van verschillende nieuwe natuurrubbergewassen onderzocht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat met een paar ontwikkelingsstappen het economisch haalbaar is om natuurrubber te produceren met  Russische paardenbloem (Taraxacum kok-saghyz).

Russische paardenbloem

De Russische paardenbloem vormt heel goede rubber waarmee onder andere autobanden gemaakt kunnen worden. In het EU-PEARLS project is een eenvoudige en efficiënte extractiemethode voor paardenbloemrubber ontwikkeld en is kennis opgedaan om grote en snelle stappen in de veredeling van paardenbloem te kunnen zetten. Deze uitkomsten waren de aanleiding voor het demonstratieproject‘Dandelion Rubber and Inulin Valorisation and Exploitation for the EU’ (DRIVE4EU).

In het project zal de economische haalbaarheid gedemonstreerd worden van het gebruik van Russische paardenbloem als productieplatform van zowel natuurrubber als inuline. De inuline is te gebruiken als uitgangsstof voor interessante groene chemicaliën, zoals furaan-gebaseerde polymeren. De combinatie van rubber en inuline maken paardenbloem extra interessant als productieplatform.

Inulineproductie

Binnen het project houdt Wageningen UR zich met name bezig met het verkennen en verbeteren van de mogelijkheden voor de veredeling van Russische paardenbloem op inulineproductie, de chemisch-fysische analyse van de rubber, het ondersteunen van het DNA-onderzoek dat de uitkruising met wilde paardenbloemen bestudeert en het optimaliseren van het bioraffinage-concept, waarbij zowel natuurrubber als inuline uit het gewas wordt geëxtraheerd.

Het DRIVE4EU consortium bestaat uit acht industriële partners en vijf onderzoekorganisaties, die samen een brede kennis en expertise inbrengen: van bioscience tot productontwikkeling. Het onderzoekprogramma loopt tot eind 2017 en wordt gecoördineerd door dr. Ingrid van der Meer van Wageningen UR.

Partners in DRIVE4EU:

 •     Keygene (NL)
 •     Syral S.A.S. (FR)
 •     GEA Westfalia Separator Group GmbH (DE)
 •     Apollo Tyres Global R&D B.V. (NL
 •     QEW Engineered Rubber (NL)
 •     MITAS a.s. (CZ), Joanneum Research (AU)
 •     NETZSCH Feinmahltechnik GmbH (DE)
 •     Joanneum Research (AU)
 •     Wageningen UR (NL)
 •     Institute of Botany ASCR (CZ)
 •     InExCB-KZ (KZ)
 •     Proefboerderij Rusthoeve (NL)
 •     Vlaams Gewest (Be)

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.