Vaco ongelukkig met banenbeleid van minister Asscher

Vaco-secretaris Ruud Spuijbroek is niet te spreken over de houding van het kabinet over werkgelegenheid in de bandenbranche. Van bedrijven wordt op het gebied van banen het een en ander verwacht, maar het huidige overheidsbeleid helpt daar zeker niet bij, vindt hij. ”Onze branche moet bijvoorbeeld jongeren aannemen. Maar dan moeten er wel banen zijn voor die groep”, aldus Spuijbroek.

Hij wil daarom hierover in gesprek gaan met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Asscher trok onlangs ruim tien miljoen euro uit om de werkgelegenheid te stimuleren, vooral door middel van opleidingen. Maar of dat ook resulteert in meer banen, wordt betwijfeld. Onlangs schreef Spuijbroek hierover een column in het Vaco-blad. Daarin zegt hij: ’de messen moeten geslepen worden, mochten ze nog niet scherp genoeg zijn’.

Kabinet

”De branche heeft het moeilijk en de lasten worden alleen maar verzwaard”, legt Spuijbroek uit. ”Tegelijkertijd wordt er behoorlijk wat van ons verwacht, bijvoorbeeld dat we jongeren aannemen. Dat willen bandenbedrijven best doen, maar dan moet daar ook ruimte voor zijn. En met het huidige kabinetsbeleid en de huidige situatie is dat gewoon heel moeilijk.”

Hij doelt daarbij onder meer op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, die onlangs is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Daarin staan onder andere bepalingen over arbeidscontracten. Zo mag volgens de nieuwe wet een werknemer maximaal twee jaar op tijdelijke contracten werken. Daarna moet de werkgever een keuze maken tussen een vast contract of ontslag.

Dienstverband

Ook mag na een einde-dienstverband een medewerker pas na zes maanden weer opnieuw in dienst worden genomen. Dat is nu nog na drie maanden. Voorts worden de regelingen omtrent ontslagvergoeding uitgebreid. Spuijbroek is niet gelukkig met de nieuwe maatregelen en spreekt van een ’gedrocht’ van een wet.

”De overheid weet niet goed hoe ze moet omgaan met flexibele arbeid. Terwijl er wel veel ondernemers zijn in onze branche die met flexkrachten werken. Veel bandenbedrijven hebben een vaste kern, met daaromheen een flexibele schil.” Dat is een manier waarop veel werkgevers deze mindere tijden kunnen doorstaan, zegt Spuijbroek. Het huidige beleid van de overheid helpt daar echter niet bij.

Lees ook: Definitief akkoord over beperking van flexcontracten

Auteur: Tom van Gurp

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.