Fazilet Cinaralp, secretaris-generaal van ETRMA

Vraag naar banden flink gedaald in eerste kwartaal 2013

De bandenvervangingsmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2013 een flinke daling doorgemaakt. De vraag naar banden voor personenauto’s is ten opzichte van het jaar daarvoor met 12 procent teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van de European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) in Brussel. De slechte weersomstandigheden speelden hierbij onder meer een rol, waardoor het wisselen van winter- naar zomerbanden werd vertraagd. Ook zorgde de economische crisis voor in de daling van de cijfers.

Volgens de cijfers van ETRMA zijn er in het eerste kwartaal van 2013 46.586.000 banden verwisseld. Dit waren in het eerste kwartaal van 2012 nog 53.239.000 banden. Niet alleen de bandenvervangingsmarkt voor personenwagens staat onder druk. Ook andere bandencategorieën hebben het zwaar. Voor de truckmarkt geldt dat de daling met 1 procent beperkt bleef. In het eerste kwartaal van 2012 werden 1,9 miljoen truckbanden verkocht. Dit jaar liep dit licht terug tot 1.879.000 stuks.

Motorband

De markt voor motorbanden liep vrijwel even sterk terug als die van de bandenmarkt voor personenwagens. Werden er in het eerste kwartaal van 2012 nog 3.121.000 banden verkocht voor motoren, een jaar later daalden de verkopen met 13 procent tot 2.702.000 banden.

De bandenmarkt voor agrarische voertuigen draait ook niet op volle toeren. Ten opzichte van 2012 liepen de verkopen met 8 procent terug van 504.000 banden tot 463.000 stuks. Ondanks de tegenvallende cijfers is de industrie niet negatief gestemd. Volgens Fazilet Cinaralp, secretaris-generaal van ETRMA, is de verwachting dat de markt voor zomerbanden dit jaar nagenoeg gelijk zal zijn aan 2012. “De tijd zal het ons wat dat betreft leren.”

Trend

Met de daling van de markt voor banden in het eerste kwartaal van 2013 wordt een trend voortgezet. In januari van dit jaar maakte de ETRMA de cijfers over 2012 bekend. Daaruit bleek dat na twee achtereenvolgende positieve jaren het jaar 2012 een dip opleverde in de cijfers van de producenten in de Europese Unie.

In de twee eerdere jaren viel op dat de totale markt gewoon groeide, zelfs terwijl het marktaandeel van de Europese fabrikanten afnam. Het feit dat de markt in 2012 afnam, werd door Cinaralp, toen al als zorgelijk benoemd.

Onveiligheid

“Het is het laagste marktvolume sinds zeven jaar. De daling kan mogelijk veroorzaakt zijn door een lager kilometrage per auto, de beslissing van consumenten om de aanschaf van nieuwe banden uit te stellen of de keuze om in plaats van nieuwe banden tweedehands banden te gebruiken”, aldus Cinaralp.

Volgens ETRMA kan dit laatste feit grote gevolgen hebben voor de veiligheid op de wegen in Europa. Een tweedehands band kan gemakkelijker overbelast raken. Mede door dit veiligheidsprobleem raadde ETRMA al aan nog meer te gaan controleren op de diepte van het bandenprofiel. Dit kan tijdens periodieke onderhoudsbeurten worden gedaan, maar ook door de automobilist zelf voorafgaand aan een rit.

Winterband

Uit de cijfers over 2012 blijkt dat evenals in het eerste kwartaal van dit jaar alle bandensegmenten negatieve cijfers realiseerden. De grootste afname werd behaald bij de vervanging van truckbanden met een daling van 19 procent. De vernieuwing van banden voor consumentenvoertuigen daalde met 13 procent. Voor agrarische banden en motor- en scooterbanden gold een afname met 11 procent.

In de cijfers werd ook een afnemende vraag voor winterbanden geconstateerd. In 2012 nam de verkoop van winterbanden met 20 procent af volgens ETRMA. Overigens is deze trend niet alleen zichtbaar bij Europese bandenfabrikanten. Ook niet-Europese fabrikanten zagen een afname.

CARS 2020

Als gevolg van de cijfers over 2012 vroeg Cinaralp al om een snellere invoering van het CARS 2020 Action Plan. Dit plan werd in November 2012 aangekondigd door de Europese Commissie en heeft als doel de automotivebranche te ondersteunen in concurrentiekracht en toekomstperspectief.

Volgens Cinaralp wordt gehoopt dat het plan een lichtpuntje zal bieden in de sector. Dat kan door investeringen in innovatie, kennis en training, betere regulering en het strenger bestraffen van oneerlijke marktspelers. Met meer effectieve controles op de markt moet een en ander gerealiseerd worden.

Marktcontrole

“Het spreekt voor zich dat het hebben van strikte en goede regels niets uitmaakt als er niet ook een sterke controle op de naleving van deze regels wordt uitgevoerd. Ons pleidooi voor strengere controle op de bandenmarkt heeft gelukkig inmiddels navolging gekregen binnen de EU”, legt Cinaralp uit.

In februari van dit jaar werd immers bekend dat er een Productveiligheids en Marktcontrole pakket door de Europese Commissie is ingevoerd. Vanuit de ETRMA is hier lang voor gepleit. Met een dergelijk pakket ontstaat een gelijker speelveld voor alle spelers op de Europese markt.

Regulering

Het pakket beschermt niet alleen de Europese inwoners, omdat zij door het pakket de garantie krijgen geen onveilige en illegale producten te ontvangen. Ook fabrikanten zelf worden door het pakket beschermd, omdat zij wel altijd hebben moeten investeren in het voldoen aan EU-regelgeving, terwijl de oneerlijke concurrentiepartijen dit niet hoefden. Het pakket brengt hier verandering in.

De regulering van de marktcontrole is het belangrijkste voor de bandensector binnen het pakket. Uit een eerdere controle bleek al eens dat 10 procent van de geteste banden niet voldeed aan de regels van REACH op het gebruik van PAH. Alle banden binnen deze groep van 10 procent kwamen niet uit Europa. REACH staat voor Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

José van der Wegen

Auteur: Jose van der Wegen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.