Vaco, VWS, Ondertekening, convenant muggen

Convenant VACO en VWS tegen invoer uitheemse muggen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche hebben op 25 juni 2013 een convenant gesloten om invoer van uitheemse muggen bij bandenbedrijven tegen te gaan. Uitheemse muggen kunnen ziekten overbrengen op mensen en dieren. Het risico dat er in Nederland uitheemse muggen worden aangetroffen die drager zijn van ziekteverwekkende virussen of parasieten is verwaarloosbaar.

In Nederland worden gebruikte banden geïmporteerd met het doel deze te voorzien van een nieuw loopvlak. Bedrijfswagenbanden (banden voor truck en bus), landbouw- en grondverzetbanden en vliegtuigbanden worden zo op grote schaal hergebruikt. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op energie en grondstoffen. Bovendien hoeven minder banden te worden verwerkt.

Structurele monitoring

Het ministerie van VWS en Vereniging VACO werken al geruime tijd samen om de invoer van uitheemse muggen tegen te gaan. Sinds enkele jaren wordt de aanwezigheid van uitheemse muggen door het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) structureel gemonitord.

Uit de resultaten van de intensieve monitoring van uitheemse muggen door het CMV onderdeel van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) blijkt uit onderstaand overzicht dat de aanpak bij bandenbedrijven succes heeft. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld geen muggen meer buiten bedrijfsterreinen gevonden.

Overzicht terugdringing uitheemse muggen

Extra maatregelen

In vervolg op deze aanpak hebben het ministerie van VWS en Vereniging VACO, mede op advies van het RIVM, besloten extra maatregelen te nemen om het risico op invoer van uitheemse muggen verder te beperken.

Via het convenant zijn onder meer afspraken gemaakt om banden uit risicogebieden (vooral delen van Zuid-Europa) droog in te voeren en deze vervolgens ook droog op te slaan. Bovendien worden deze banden versneld verwerkt (onder andere voorzien van een nieuw loopvlak). Daarnaast stimuleren het ministerie van VWS en Vereniging VACO de producenten van biociden tegen larven en muggen deze middelen in Nederland te registreren. De biociden kunnen dan preventief én actief worden ingezet.

Adequate bestrijding

Als uitheemse muggen tijdens reguliere controles bij een bandenbedrijf worden aangetroffen worden deze adequaat bestreden door het CMV in samenwerking met het Centrum Dierplaagbestrijding opdat deze geen kans krijgen zich in Nederland te vestigen.

Om te voorkomen dat uitheemse muggen zich op deze locaties verder vermenigvuldigen en verspreiden is gekozen voor actieve bestrijding. De muggen worden bestreden met bestrijdingsmiddelen voor larven en volwassen muggen. Er is op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid in Nederland. In 2013 zijn tot nu toe geen uitheemse muggen aangetroffen bij bandenbedrijven.

Onderwerpen: , , , , ,

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.