profiel, winterband

Kilometervreters met eigen auto kiezen voor winterbanden

Naarmate mensen met een eigen auto meer kilometers per jaar rijden, neemt het percentage dat in de winter op winterbanden rijdt toe. Dat wijst een onderzoek uit van verzekeraar Achmea naar het winterbandenbewust zijn onder een representatieve steekproef van 2.040 automobilisten. Het onderzoek is een ‘cadeautje’ van Achmea aan Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, die dit jaar haar 75-jarig jubileum viert.

“Dat mensen die meer kilometers rijden eerder op winterbanden gaan rijden, kan verklaard worden uit de behoefte om gedurende de winter mobiel te kunnen blijven”, stelt Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Achmea. “Immers: hoe meer kilometers je rijdt, hoe groter de kans dat je ook onder winterse omstandigheden de weg op gaat. Door te kiezen voor winterbanden verlaag je hierbij de kans op een ongeluk.”

Leaserijders

In tegenstelling tot de eigenautobezitters, is er voor leaserijders en mensen met een auto van de zaak geen duidelijke relatie tussen het aantal gereden kilometers en het winterbandengebruik. “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de leasemaatschappij of de werkgever de winterbanden ter beschikking stelt of soms zelfs verplicht”, stelt Adriaan Heino. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat leaseauto’s vaker (68%) op winterbanden rijden dan eigen auto’s (36%).

“Het interessante van dit onderzoek is dat we niet alleen kunnen zien welke automobilisten op winterbanden rijden, maar ook waarom iemand dat wel of niet doet”, vindt Edwin Brinksma, Branchemanager bij Vereniging VACO. “Want de motivatie is niet altijd correct. En daar kan de bandenspecialist op inspelen met een goed advies.”

Vooroordelen

Zo blijkt dat een kleine 45% van de automobilisten het ‘niet nodig’ vindt om op winterbanden te rijden, ‘want het gaat al jaren goed’. “Totdat het een keer echt fout gaat”, stelt Brinksma. “Vergeet niet, dat je met winterbanden bij sneeuw en met een snelheid van 50 km/u 28 meter eerder stilstaat dan met zomerbanden. Dat is een verschil van voor of na de kruising stilstaan.”

Een andere reden om niet op winterbanden te rijden is dat men dat te duur vindt. “Ook dit is een vooroordeel”, stelt Brinksma. Als je op winterbanden rijdt, slijten je zomerbanden niet. En andersom. Die kleine investering voor het wisselen en de eventuele opslag weegt niet op tegen de extra veiligheid die winterbanden bieden.”

Mobiliteit

Een ander issue dat speelt is de mobiliteit. Mensen die de afgelopen winter (2012-2013) op zomerbanden hebben gereden – en dat zijn vaker mensen met een eigen auto – geven aan, dat zij vaker de auto kunnen laten staan en dat zij de auto vaker hebben laten staan.

Als mogelijke verklaring stelt Heino dat het erop lijkt dat mensen met een eigen auto bij winterse omstandigheden gemakkelijker de auto kunnen laten staan dan leaserijders, waardoor ze er vaker voor (kunnen) kiezen om ’s winters niet op winterbanden te rijden. Belangrijke reden om wel op winterbanden te rijden zijn de veiligheid en de mogelijkheid om bij winterse omstandigheden mobiel te blijven.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.