Definitief akkoord over beperking van flexcontracten

De termijn dat een werknemer op een tijdelijk contract mag werken, gaat definitief terug naar twee jaar. Ook mag een personeelslid na ontslag pas na zes maanden weer terug in dienst worden genomen. Dat is nu nog na drie maanden. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om het gebruik van flexibele contracten aan banden te leggen. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar al akkoord met de zogeheten Wet Werk en Zekerheid. De meeste maatregelen gaan gelden vanaf 1 juli volgend jaar.

Een ander onderdeel van de wet is de ontslagvergoeding. Als iemand langer dan twee jaar in dienst is geweest, ontvangt hij een zogenoemde transitievergoeding. Deze vergoeding kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld omscholing, zodat de werkloze sneller aan een nieuwe baan kan komen.

Ontslagvergoeding

De ontslagen werknemer krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris. Vanaf het tiende dienstjaar geldt een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar. En een medewerker van 50 jaar of ouder die tien jaar of langer in dienst was, krijgt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van één maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt overigens niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst.

Voor kleinere bedrijven komt namelijk een overgangsregeling. Tot 2020 mogen ze een lagere ontslagvergoeding betalen, als personeel moet worden ontslagen vanwege een slechte financiële situatie. Een transitievergoeding hoeft niet te worden betaald als een werknemer bijvoorbeeld één jaar en elf maanden in dienst is. Dit geldt zowel voor kleine als voor grote bedrijven

Ontslag

Ook komt er vanaf medio volgend jaar een vaste route voor ontslag. Als een werknemer moet vertrekken om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt het ontslag via het UWV. Als sprake is van een andere oorzaak van ontslag vindt er een procedure plaats via de kantonrechter.

Tegen de plannen was weerstand. Oppositiepartijen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer waren tegen het voorstel. Ook coalitiepartijen in de Eerste Kamer en diverse werkgeversorganisaties zagen de nieuwe wet niet zitten. Onder meer de beperking van de duur van tijdelijke contracten bracht kritiek met zich mee.

Kritiek

Velen vrezen dat daardoor werknemers eerder ontslagen worden. Terwijl de nieuwe wet juist is bedoeld om personeel sneller aan een vast contract te helpen. Uiteindelijk wist minister Asscher toch een meerderheid in senaat en parlement te krijgen.

Tom van Gurp

Lees ook: Kritiek op kabinetsplan voor beperking flexcontracten

Auteur: Tom van Gurp

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.